Ängakåsen

Ängakåsen

Några hundra meter från Kiviksgraven finns gravfältet Ängakåsen (kås betyder hamn). Området består av en skeppssättning och drygt 130 stensättningar, två hustomtningar och vallar. I nordvästra delen av området finns en stensättning, kallad Penningagraven, med en centralt placerad bautasten, Pengastenen. På denna sten skall det finnas ett 25-tal skålgropar. Stenen i den runda stensättningen sprängdes i tre delar 1915 och togs också bort från platsen. Stenen har dock återbördats och står idag kvar i tre delar. Kring såväl Kiviksgraven som Penningagraven, finns berättelser och sägner om myntfynd och myntoffer. Vid gravar från samtida Mykene har man funnit bärnsten från Östersjöområdet, vilket pekar på ett brett kontaktnät över den då kända världen.