Välkommen

till Kiviksgraven

– en världskänd fornlämning på Österlen!

Det 3 500 år gamla bronsåldersröset gömmer en hällkista prydd med fantastiska hällbilder. Bilderna berättar om resor, både världsliga och andliga, ritualer och ceremonier. De visar oss också musikinstrument, klädsel och föremål.

Röset med sin unika kista är dock inte det äldsta gravmonumentet som stått här. För att bygga röset revs ett mycket äldre monument, en redan då 2 000 år gammal gravplats. Det äldsta gravfyndet, från en grop under röset är faktiskt 6 000 år! Den yngsta är från yngre järnålder, omkring 550 e.Kr.

Välkommen att besöka hela Österlens forntid på en och samma plats!

Fastigheten ägs av Svenska staten, förvaltas av Statens fastighetsverk och arrenderas av Asmiroca Kulturarvsupplevelser.

Vid frågor, beröm eller klagan, vänd er i första hand till Asmiroca Kulturarvsupplevelser!