Priser

Priser

Varför kostar det entré till graven?

Kiviksgraven och Café Sågmöllan sköts idag av Asmiroca Kulturarvsupplevelser. Vi arrenderar fastigheten av Statens Fastighetsverk och sköter den enligt avtal. I arrendekontraktet står att vi är skyldiga att bedriva caféverksamhet i Sågmöllan och att öppna gravkammaren under vissa perioder under året.

Entréavgiften som, i enlighet med kontraktet, besökarna betalar går till att underhålla fastigheten. Vi öppnar och stänger gravkammaren, ser till att det finns belysning, klipper gräset och håller röset fritt från ogräs och trädskott, håller guidningar och tillverkar skyltar. Dessutom sköter vi om allt runt Café Sågmöllan och Möllebäcken. Området drivs alltså som vilket museum som helst!

Vår verksamhet får inga statliga eller kommunala bidrag och därför behöver vi ta entréavgifter av besökare. Vi håller nere priset så gott vi kan för att så många som möjligt ska kunna uppleva denna fantastiska plats.

Vi får många kommentarer om att det inte borde kosta något att besöka fornminnen, men tyvärr är det så att om ingen sköter om det här området kommer det att förfalla ganska snart. Slutar vi att ta hand om området nu kommer det snart se ut som på 1930-talet.

Graven 1931

1931 restaurerades fornminnet, med medel ur Kungafonden, och sedan dess har här funnits en entréavgift, med undantag för några år då gravkammaren hölls stängd. På 1930-talet kostade biljetten 1 kr vilket motsvara 29,94 kr i dagens penningvärde.

Vi vet att många gått in nere vid den lilla röda byggnaden och gått ”gratis” in i gravkammaren genom årens lopp. Det man då missade var att man skulle gå upp i Café Sågmöllan för att betala sin entré. Så man har aldrig fått gå gratis in i kammaren.

Priser

Barn upp till 5 år
Gratis i vuxens sällskap

Max två barn per vuxen, därutöver 20 kr/barn.

Barn 6-15 år
20 kr/barn

Vuxen 16-64 år
45 kr/person

Familjebiljett
2 vuxna samt upp till 4 barn
110 kr/familj

Penisonär
30 kr/person

Grupp
minst 10 betalande vuxna
30 kr/person

Notera att vuxen alltid är ansvarig för allt barnen gör.

Du anses vid, fyllda 16 år, kunna stå för dina handlingar och hålls ansvarig för överträdelser.

Notera att andra priser gäller SKOLOR samt vid EVENT och SPECIALDAGAR.


Plankning, skadegörelser och andra överträdelser polisanmäls alltid